تاریخ آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

جدول وزن ورق(نورد سرد)روغنی

ردیف طول(متر)

عرض (متر)

ضخامت(میلی متر) چگالی گالوانیزه حدود وزن( کیلو گرم)
1 2 1 0/5 7/85 8
2 2 1 0/6 7/85 10
3 2 1 0/7 7/85 11
4 2 1 0/8 7/85 13
5 2 1 0/9 7/85 14
6 2 1 1 7/85 16
7 2 1 1/25 7/85 20
8 2 1 1/5 7/85 24
9 2/5 1/25 0/5 7/85 13
10 2/5 1/25 1/25 7/85 31
11 2/5 1/25 1/5 7/85 38

                 

Web
Analytics
logo-samandehi