تاریخ آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

جدول وزن ورق(نورد گرم) سیاه

ردیف طول(متر)

عرض (متر)

ضخامت(میلی متر) چگالی گالوانیزه حدود وزن( کیلو گرم)
1 2 1 2 7/85 32
2 2 1 2/5 7/85 40
3 2/5 1/25 3 7/85 75
4 6 1/5 4 7/85 288
5 6 1/5 6 7/85 432
6 6 1/5 8 7/85 576
7 6 1/5 10 7/85 720
8 6 1/5 12 7/85 864
9 2/5 1/5 15 7/85 1080
10 6 2 20 7/85 1920
11 6 2 25 7/85 2400

                 

Web
Analytics
logo-samandehi