تاریخ آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

جدول وزن گالوانیزه

ردیف طول(متر)

عرض (متر)

ضخامت(میلی متر) چگالی گالوانیزه حدود وزن( کیلو گرم)
1 2 1 0/5 7/85 8
2 2 1 0/7 7/85 11
3 2 1 1 7/85 16
4 2 1 1/5 7/85 24
5 2 1 2 7/85 32
6 2/5 1/25 0/5 7/85 13
7 2/5 1/25 1 7/85 25
8 2/5 1/25 1/25 7/85 31
9 2/5 1/25 1/5 7/85 37
10 6 1 0/5 7/85 24
11 60 1/25 0/5 7/85 30

                 

Web
Analytics
logo-samandehi