آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

 

تاریخ بروزرسانی 99/02/11

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت کیفیت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
1/8 1250 ورق سیاه فولاد مبارکه رول st37 اصفهان تماس
3 1500 ورق سیاه فولاد مبارکه رول st33 اصفهان تماس
4 1500 ورق سیاه فولاد مبارکه رول st33 اصفهان تماس
5 1500 ورق سیاه فولاد مبارکه رول st33 اصفهان تماس
6 1500 ورق سیاه فولادمبارکه رول st33 اصفهان تماس
8 1500 ورق سیاه فولاد مبارکه رول st37 اصفهان تماس
10 1500 ورق سیاه فولاد مبارکه رول st37 اصفهان تماس
15 1500 ورق سیاه فولاد مبارکه رول st37 اصفهان تماس
               
               
               
               
               

 

بازگشت