آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

 

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
3 1250 ورق سیاه  فولاد مبارکه رول اصفهان تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
6 1500 ورق سیاه فولادمبارکه شیت/فابریک تهران تماس بگیرید
6 1500 ورق سیاه فولادمبارکه رول تهران تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
8 1500 ورق سیاه فولادمبارکه شیت /فابریک تهران تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
10 1500 ورق سیاه  فولاد مبارکه شیت/فابریک تهران تماس بگیرید
10 1250 ورق سیاه  کاویان شیت تهران تماس بگیرید
10 1500 ورق سیاه  کاویان شیت تهران تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
12 1500 ورق سیاه  فولاد مبارکه شیت/فابریک تهران تماس بگیرید
12 6000*2000 ورق سیاه  اکسین شیت تهران تماس بگیرید
12 6000*1250 ورق سیاه  کاویان شیت تهران تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
15 1500 ورق سیاه فولاد مبارکه شیت/فابریک تهران تماس بگیرید
15 6000*1250 ورق سیاه کاویان شیت تهران تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
20 6000*2000 ورق سیاه اکسین شیت تهران تماس بگیرید
20 6000*1250 ورق سیاه کاویان شیت تهران تماس بگیرید
20 6000*1500 ورق سیاه کاویان شیت تهران تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
25 6000*1500 ورق سیاه اکسین شیت تهران تماس بگیرید
25 6000*1250 ورق سیاه کاویان شیت تهران تماس بگیرید
25   ورق سیاه کاویان شیت تهران تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
30 6000*1500 ورق سیاه اکسین شیت تهران تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
35 6000*1500 ورق سیاه اکسین شیت تهران تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
50 6000*1500 ورق سیاه اکسین شیت تهران تماس بگیرید

 

 

 

 

 

 

بازگشت
Web
Analytics
logo-samandehi