آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

 

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

محصول  راد همدان

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
10 میلگرد کارخانه 37450
12 میلگرد کارخانه 36950
14-22 میلگرد کارخانه 36450
25-28 میلگرد کارخانه 36750

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

محصول  ظفربناب

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 37800
10a3 میلگرد کارخانه 38300
10a2 میلگرد کارخانه 37300
12 میلگرد کارخانه 37300
12-14 میلگرد کارخانه 36800

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

محصول  آناهیتای گیلان

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 38100
10 میلگرد کارخانه 37600
12-32 میلگرد کارخانه 37100

تارخ به روز رسانی97/10/26

محصول  حسن رود

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 38000
10 میلگرد کارخانه 36800
12-14-16 میلگرد کارخانه 36000

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

محصول  آذرامین

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 36600
10-12 میلگرد کارخانه 36400
14-32 میلگرد کارخانه 36000

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

محصول امیر کبیر

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
10 میلگرد کارخانه 35500
12 میلگرد کارخانه 35500
14-28 میلگرد کارخانه 34500

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

محصول  درپاد تبریز

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 37100
10-12 میلگرد کارخانه 36900
14-28 میلگرد کارخانه 36500

تارخ به روز رسانی97/10/26

محصول  کاوه تیکمه داش

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 37000
10-12 میلگرد کارخانه 36800
14-32 میلگرد کارخانه 36400

 

بازگشت
Web
Analytics
logo-samandehi