آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

 

 

تاریخ بروزرسانی 98/01/05

محصول  فولاد ابهر

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 A2 میلگرد کارخانه 48000
10-12 A2 میلگرد کارخانه 46000
10-12 A3 میلگرد کارخانه 47000
14-28 A3 میلگرد کارخانه 49100

تاریخ بروزرسانی 98/01/05

محصول  ظفربناب

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
 A2 8 میلگرد کارخانه 49000
10 A2 میلگرد کارخانه 48500
10 A3 میلگرد کارخانه 49000
12 A3 میلگرد کارخانه 48500
14-28 A3 میلگرد کارخانه 48000

تاریخ به روز رسانی 98/01/05

محصول  حسن رود

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
 A2 8 میلگرد کارخانه 48900
 A2 10 میلگرد کارخانه 47500
 A3 12-14-16 میلگرد کارخانه 47100

 

تاریخ بروزرسانی 98/01/05

محصول امیر کبیر

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
 A2 10 میلگرد کارخانه 47000
 A3 12 میلگرد کارخانه 46000
 A3 14-28 میلگرد کارخانه 46000

 

تاریخ به روز رسانی98/01/05

محصول  هشترود

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
A2 8 میلگرد کارخانه 50000
A3 10-12 میلگرد کارخانه 48500
A3 14-22 میلگرد کارخانه 46800

 

بازگشت
Web
Analytics
logo-samandehi