آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

 

 

 

محصول  راد همدان

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 45050
10 میلگرد کارخانه 44750
12 میلگرد کارخانه 44250
14-22 میلگرد کارخانه 43750
25-28 میلگرد کارخانه 44050

 

محصول  ظفربناب

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 44000
10 میلگرد کارخانه 43500
12 میلگرد کارخانه 43500
14-28 میلگرد کارخانه 43000

 

محصول  حسن رود

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 44300
10 میلگرد کارخانه 42800
12-14-16 میلگرد کارخانه 42800
18-20 میلگرد کارخانه 42300
22-25 میلگرد کارخانه 42300

 

محصول امیر کبیر

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
10 میلگرد کارخانه 42500
12 میلگرد کارخانه 41800
14-28 میلگرد کارخانه 41000

 

محصول  درپاد تبریز

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 44700
10-12 میلگرد کارخانه 44400
14-28 میلگرد کارخانه 44000

 

محصول  آذرامین

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 43500
10-12 میلگرد کارخانه 43000
14-32 میلگرد کارخانه 42500

 

محصول  آناهیتای گیلان

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 44500
10 میلگرد کارخانه 44000
12-32 میلگرد کارخانه 43500

 

محصول  کاوه تیکمه داش

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 43000
10-12 میلگرد کارخانه 42600
14-32 میلگرد کارخانه 42100

 

 

 به علت نوسانات قیمت بازار تمامی قیمت ها با تایید دوباره می باشد:5-56114354-021

بازگشت