آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

 

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
12 تیرآهن فولاد مبارکه تهران 600000
12 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 590000

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
14 تیرآهن فولاد مبارکه تهران 757000
14 تیرآهن فولاد مبارکه اصفهان 750000

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
16 تیرآهن فولاد مبارکه تهران 820000
16 تیرآهن فولاد مبارکه اصفهان 820000

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
18 تیرآهن فولاد مبارکه تهران 845000
18 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 840000

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
20 تیرآهن فولاد مبارکه تهران 1070000
20 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 1055000

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
22 تیرآهن فولاد مبارکه تهران 1140000
22 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 1130000

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
24 تیرآهن فولاد مبارکه تهران 1330000
24 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 1320000

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
27 تیرآهن فولاد مبارکه تهران 1583000
27 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 1570000

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
30 تیرآهن فولاد مبارکه تهران 2790000
30 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 2790000

 

بازگشت
Web
Analytics
logo-samandehi