آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

 

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

محصول فولاد مبارکه

ضخامت سایز

نام کالا

کیفیت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
1/6 1000 ورق اسیدشویی SAPH440 تهران تماس بگیرید
2/5 1200 ورق اسیدشویی st37 تهران تماس بگیرید
3 1250 ورق اسیدشویی stw22 تهران تماس بگیرید
3/5 1020 ورق اسیدشویی stw22 تهران تماس بگیرید
3/5 1250 ورق اسیدشویی stw22 تهران تماس بگیرید
4 1000 ورق اسیدشویی st37 تهران تماس بگیرید
4 1250 ورق اسیدشویی st37 تهران تماس بگیرید
4/5 1250 ورق اسیدشویی stw22 تهران تماس بگیرید

 

بازگشت