آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

 

محصول فولاد مبارکه

ضخامت سایز

نام کالا

کیفیت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
2/5 1200 ورق اسیدشویی st37 تهران تماس بگیرید
2/5 1250 ورق اسیدشویی saph440 تهران تماس بگیرید
3 1250 ورق اسیدشویی w22 اصفهان 63000
4 1000 ورق اسیدشویی dd13 تهران تماس بگیرید
4 1000 ورق اسیدشویی st37 تهران تماس بگیرید
4 1250 ورق اسیدشویی st37 تهران تماس بگیرید
5 1000 ورق اسیدشویی stw24 تهران تماس بگیرید

 

بازگشت