آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

**جهت استعلام سایر کالاهای رنگی و قیمت نهایی با بخش فروش تماس بگیرید**

 

 

تاریخ بروزرسانی98/02/31

لیست ورق های موجود

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
50 1250 ورق رنگی قرمز فولاد بهمن تهران تماس
50 1250 ورق رنگی قرمز فولاد مبارکه تهران تماس
50 1250 ورق رنگی قرمز هفت الماس تهران تماس
50 1250 ورق رنگی آبی هفت الماس تهران تماس
50 1250 ورق رنگی آبی فولاد بهمن تهران تماس
50 1250 ورق رنگی آبی فولاد مبارکه تهران تماس
50 1250 ورق رنگی نارنجی فولاد بهمن تهران تماس

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

لیست ورق های موجود

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
50 1250 ورق رنگی درجه 2 قرمز فولاد مبارکه اصفهان 127000
50 1250 ورق رنگی درجه 2 آبی فولاد مبارکه اصفهان 127000
50 1250 ورق رنگی درجه 2 سفید فولاد مبارکه اصفهان 127000

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
16 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 221500
16 1000 ورق رنگی سفید(9016) چین تهران 236500
16 1000 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) چین تهران 226500
16 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 221500

تاریخ بروزرسانی98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
18 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 201500
18 1000 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران 201500
18 1000 ورق رنگی بنفش(4004) چین تهران 201500
18 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 201500
18 1000 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) چین تهران 206500
18 1000 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران 201500

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
25 1000 ورق رنگی بنفش(4004) چین تهران 191500
25 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 191500
25 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 191500

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
30 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 171500
30 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 171500

 

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
47 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 129500
47 1000 ورق رنگی پرتقالی(1028) چین تهران 126500
47 1000 ورق رنگی نارنجی(2004) چین تهران 147500
47 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 136500
47 1000 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران 126500
47 1000 ورق رنگی سبز(6024) چین تهران 126500
47 1250 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 137500
47 1250 ورق رنگی پرتقالی(1028) چین تهران 130500
47 1250 ورق رنگی نارنجی(2004) چین تهران 134500
47 1250 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 135000
47 1250 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران 133000
47 1250 ورق رنگی سبز(6024) چین تهران 131500
47 1250 ورق رنگی سفید(9016) چین تهران 131500
47 1250 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران 130500
47 1250 ورق رنگی بنفش(4005) چین تهران 130500

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
48 1250 ورق رنگی قرمز(3000) فولاد مبارکه تهران تماس
48 1250 ورق رنگی آبی(5015) فولاد مبارکه تهران تماس
48 1250 ورق رنگی سفید(9016) فولاد مبارکه تهران تماس
48 1250 ورق رنگی نارنجی(2004) فولاد مبارکه تهران تماس

 

بازگشت