آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

لطفا جهت اطلاع از قیمتها تماس بگیرید

 

تاریخ بروزرسانی 99/02/11

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
16 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران -
16 1000 ورق رنگی سفید(9016) چین تهران -
16 1000 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) چین تهران -
16 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران -

تاریخ بروزرسانی 99/02/11

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
18 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران -
18 1000 ورق رنگی پرتقالی(1028) چین تهران -
18 1000 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران -
18 1000 ورق رنگی بنفش(4004) چین تهران -
18 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران -
18 1000 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) چین تهران -
18 1000 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران -

تاریخ بروزرسانی 99/02/11

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
25 1000 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران -
25 1000 ورق رنگی بنفش(4004) چین تهران -
25 1000 ورق رنگی قرمز(300) چین تهران -
25 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران -

تاریخ بروزرسانی 99/02/11

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
30 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران -

تاریخ بروزرسانی 99/02/11

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
45 1250 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران -
45 1250 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران -
45 1250 ورق رنگی سفید(9016) چین تهران -

تاریخ بروزرسانی 99/02/11

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
47 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران -
47 1000 ورق رنگی پرتقالی(1028) چین تهران -
47 1000 ورق رنگی نارنجی(2004) چین تهران -
47 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران -
47 1000 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران -
47 1000 ورق رنگی سبز(6024) چین تهران -
47 1250 ورق رنگی نقره ای(9006) چین تهران -
47 1250 ورق رنگی نقره ای(9006) چین بندر عباس -
47 1250 ورق رنگی قرمز(3000) فولاد مبارکه تهران -
47 1250 ورق رنگی سفید(9016) فولاد مبارکه اصفهان -
47 1250 ورق رنگی قرمز(3000) فولاد مبارکه اصفهان -
47 1250 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران -
47 1250 ورق رنگی پرتقالی(1028) چین تهران -
47 1250 ورق رنگی نارنجی(2004) چین تهران -
47 1250 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران -
47 1250 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران -
47 1250 ورق رنگی سبز(6024) چین تهران -
47 1250 ورق رنگی سفید(9016) چین تهران -
47 1250 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران -
47 1250 ورق رنگی بنفش(4005) چین تهران -

تاریخ بروزرسانی 99/02/11

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
48 1250 ورق رنگی نارنجی(2004) هفت الماس تهران -
48 1250 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) هفت الماس تهران -

بازگشت