آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
16 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 199150
16 1000 ورق رنگی سفید(9016) چین تهران 222150
16 1000 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) چین تهران 217150
16 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 197150

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
18 1000 ورق رنگی قرمز(300) چین تهران 177150
18 1000 ورق رنگی پرتقالی(1028) چین تهران 170150
18 1000 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران 170150
18 1000 ورق رنگی بنفش(4005) چین تهران 170150
18 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 180150
18 1000 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) چین تهران 200150
18 1000 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران 170150

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
25 1000 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران 140150
25 1000 ورق رنگی بنفش(4005) چین تهران 140150
25 1000 ورق رنگی قرمز(300) چین تهران 153150
25 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 150150
25 1000 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) چین تهران 160150

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
30 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 127150

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
40 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران تماس بگیرید
40 1000 ورق رنگی سفید(9016) فولاد مبارکه تهران تماس بگیرید
40 1000 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) چین تهران تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
45 1250 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران تماس بگیرید
45 1250 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران تماس بگیرید
45 1250 ورق رنگی سفید(9016) چین تهران تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
47 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 96150
47 1000 ورق رنگی پرتقالی(1028) چین تهران 89150
47 1000 ورق رنگی نارنجی(2004) چین تهران 115450
47 1000 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران 91150
47 1000 ورق رنگی قرمز(300) چین تهران 94150
47 1000 ورق رنگی سبز(6024) چین تهران 102150
47 1250 ورق رنگی نقره ای(9006) چین تهران تماس بگیرید
47 1250 ورق رنگی نقره ای(9006) چین بندر عباس تماس بگیرید
47 1250 ورق رنگی قرمز(3000) فولاد مبارکه تهران تماس بگیرید
47 1250 ورق رنگی سفید(9016) فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
47 1250 ورق رنگی قرمز(3000) فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
47 1250 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 104150
47 1250 ورق رنگی پرتقالی(1028) چین تهران 90150
47 1250 ورق رنگی نارنجی(2004) چین تهران 102150
47 1250 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 95150
47 1250 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران 96150
47 1250 ورق رنگی سبز(6024) چین تهران 109150
47 1250 ورق رنگی سفید(9016) چین تهران 104650
47 1250 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران 94650
47 1250 ورق رنگی بنفش(4005) چین تهران 96650
47 1250 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) چین تهران 128150

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
48 1250 ورق رنگی نارنجی(2004) هفت الماس تهران تماس بگیرید
48 1250 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) هفت الماس تهران تماس بگیرید

بازگشت
Web
Analytics
logo-samandehi