آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

**جهت استعلام سایر کالاهای رنگی و قیمت نهایی با بخش فروش تماس بگیرید**

 

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
16 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 212700
16 1000 ورق رنگی سفید(9016) چین تهران 227500
16 1000 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) چین تهران 217600
16 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 212600

تاریخ بروزرسانی98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
18 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 192700
18 1000 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران 192700
18 1000 ورق رنگی بنفش(4004) چین تهران 192700
18 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 192700
18 1000 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) چین تهران 197600
18 1000 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران 192600

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
25 1000 ورق رنگی بنفش(4004) چین تهران 182600
25 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 184600
25 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 182900

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
30 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 162600
30 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 162600

 

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
47 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 120600
47 1000 ورق رنگی پرتقالی(1028) چین تهران 117500
47 1000 ورق رنگی نارنجی(2004) چین تهران 148600
47 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 127600
47 1000 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران 118600
47 1000 ورق رنگی سبز(6024) چین تهران 118600
47 1250 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 128600
47 1250 ورق رنگی پرتقالی(1028) چین تهران 120000
47 1250 ورق رنگی نارنجی(2004) چین تهران 129000
47 1250 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 129000
47 1250 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران 121000
47 1250 ورق رنگی سبز(6024) چین تهران 121000
47 1250 ورق رنگی سفید(9016) چین تهران 124000
47 1250 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران 120000
47 1250 ورق رنگی بنفش(4005) چین تهران 120000

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
48 1250 ورق رنگی قرمز(3000) فولاد مبارکه تهران 120000
48 1250 ورق رنگی آبی(5015) فولاد مبارکه تهران 120000
48 1250 ورق رنگی سفید(9016) فولاد مبارکه تهران 120000
48 1250 ورق رنگی نارنجی(2004) فولاد مبارکه تهران تماس

 

بازگشت