آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

**جهت استعلام سایر کالاهای رنگی و قیمت نهایی با بخش فروش تماس بگیرید**

 

 

تاریخ بروزرسانی 97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
16 1000 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 220500
16 1000 ورق رنگی سفید(9016) چین تهران 230500
16 1000 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) چین تهران -
16 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 220500

تاریخ بروزرسانی 97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
18 1000 ورق رنگی قرمز(300) چین تهران 190500
18 1000 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران 190500
18 1000 ورق رنگی بنفش(4005) چین تهران 190500
18 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 190500
18 1000 ورق رنگی قهوه ای سوخته(8017) چین تهران 194000
18 1000 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران 175500

تاریخ بروزرسانی 97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
25 1000 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران 175500
25 1000 ورق رنگی بنفش(4005) چین تهران 175500
25 1000 ورق رنگی قرمز(300) چین تهران 183500
25 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 175500

تاریخ بروزرسانی 97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
30 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 150500

 

تاریخ بروزرسانی 97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
47 1000 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 110000
47 1000 ورق رنگی پرتقالی(1028) چین تهران 108000
47 1000 ورق رنگی نارنجی(2004) چین تهران 108300
47 1000 ورق رنگی قرمز(300) چین تهران 113000
47 1000 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران 111000
47 1000 ورق رنگی سبز(6024) چین تهران 107000
47 1250 ورق رنگی سفال(8004) چین تهران 128300
47 1250 ورق رنگی پرتقالی(1028) چین تهران 111500
47 1250 ورق رنگی نارنجی(2004) چین تهران 116500
47 1250 ورق رنگی قرمز(3000) چین تهران 117500
47 1250 ورق رنگی آبی(5015) چین تهران 116500
47 1250 ورق رنگی سبز(6024) چین تهران 120500
47 1250 ورق رنگی سفید(9016) چین تهران 113500
47 1250 ورق رنگی صورتی(4003) چین تهران 110500
47 1250 ورق رنگی بنفش(4005) چین تهران 120500

تاریخ بروزرسانی 97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

کد رنگ محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
48 1250 ورق رنگی قرمز(3000) فولاد بهمن تهران 113000
48 1250 ورق رنگی آبی(5015) فولاد بهمن تهران 113000

بازگشت
Web
Analytics
logo-samandehi