آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

لیست ورق روغنی قزاق

ضخامت سایز

نام کالا

کیفیت محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
60 1000 ورق روغنی قزاق st12 تهران 75600
60 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران -
80 1000 ورق روغنی قزاق st12 تهران 73600
80 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران 68000
90 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران -
1 1000 ورق روغنی قزاق st12 تهران 71600
1 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران 73600
1/25 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران 73100
1/50 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران -
2 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران 69800

 

بازگشت