آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

تاریخ بروزرسانی 99/02/11

لیست ورق روغنی هفت الماس

ضخامت سایز

نام کالا

کیفیت محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
40 1000 ورق روغنی st12 مبدا تماس
60 1000 ورق روغنی st12 مبدا تماس
           

تاریخ بروزرسانی 99/02/11

لیست ورق روغنی مبارکه

ضخامت سایز

نام کالا

کیفیت محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
50 800 ورق روغنی st12 اصفهان تماس
1 1250 ورق روغنی ST14 تهران تماس

 

 

 

 

بازگشت