آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

لیست ورق روغنی هفت الماس

ضخامت سایز

نام کالا

کیفیت محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
60 1000 ورق روغنی st12 تهران 58350
60 1250 ورق روغنی st12 تهران 58650
70 1000 ورق روغنی st12 تهران 58350
70 1250 ورق روغنی st12 تهران 58350
1/25 1000 ورق روغنی st12 تهران 55200
1/5 1250 ورق روغنی st12 تهران 55200
2 1250 ورق روغنی st12 تهران 55200

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

لیست ورق روغنی قزاق

ضخامت سایز

نام کالا

کیفیت محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
60 1000 ورق روغنی st12 تهران 58920
60 1250 ورق روغنی st12 تهران 58100
80 1000 ورق روغنی st12 تهران 58500
90 1000 ورق روغنی st12 تهران 59800
90 1250 ورق روغنی st12 تهران 59400

 

 

 

 

بازگشت
Web
Analytics
logo-samandehi