تحلیل هفتگی بازار آهن۱۳۹۸/۰۹/۲۸

 روز شنبه 23 آذرماه:

بیش از همه چیز شاهد مقاومت در مقابل کاهش قیمت انواع ورق بودیم

با کاهش تدریجی نرخ ارز که از هفته گذشته شروع شده بود نواسانات محدود نرخ دلار ادامه داشت

علیرغم رکورد سنگین حاکم بر فضای کسب و کار این روزهای بازار، بااین حال برخی از عرضه کنندگان بزرگ در مقابل این کاهش ها مقاومت سنگینی داشته و نرخ های خود را بدون تغییر بعضا با کاهشی محدود اعلام میکردند و یا اینکه فروش های خود را بسته اند

د ربازار محصولات سیاه، روغنی، گالوانیزه و رنگی نرخ ها اعلام شده با کاهش 50 تا 200 تومانی در مقایسه با روز گذشته اعلام شد

 

 

 

 

روز یکشنبه 24 آذرماه:

همانند روز گذشته بیش از همه چیز شاهد مقاومت در مقابل کاهش قیمت انواع ورق در بازار بودیم

برخی از عرضه کنندگان بزرگ در مقابل این کاهش ها مقاومت سنگینی داشته و نرخ های خود را بدون تغییر و یا بعضا با کاهشی محدود اعلام می کردند و یا اینکه فروش های خود را بسته اند

در بازار محصولات سیاه،روغنی، گالوانیزه و رنگی نرخ های اعلام شده با کاهش 50 تا 200 تومانی در مقایسه با روز گذشته گزارش گردید

 

 

 

روز دوشنبه 25 آذرماه:

در بورس شاهد افزایش 207 و 141 تومانی در ورق سیاه نازک و ضخیم بودیم

و آنچه که پس از معاملات رخ داد افزایش برخی از عرضه کنندگان در قیمتهای بازار بود و افزایش تا 100 تومانی را بر روی محصولات سیاه شاهد بودیم

در ساعات پایانی بازار نرخ دلار با افزایش محدودی روبه رو شد و به 12900 رسید

در بازار محصولات سیاه،روغنی،گالوانیزه و رنگی نرخ های اعلام شده تا حدودی ثابت و بدون تغییر و بعضا در برخی از مبادی با افزایش جزئی در مقایسه با روز گذشته گزارش گردید

 

 

 

روز سه شنبه 26 آذر ماه:

افزایش تا 100 تومانی را بر روی محصولات سیاه شاهد بودیم و در سایر محصولات نیز این افزایش کم و بیش دیده شد

در بازار محصولات سیاه، ورغنی، گالوانیزه و رنگی نرخ های اعلام شده تا حدودی ثابت همراه با افزایش نسبی تا 100 تومانی درمقایسه با روز گذشته گزارش گردید

 

 

 

 

روز چهارشنبه 27 آذرماه:

 

نواسانات نرخ ارز در بازه 12900 تا 13150 قرار داشت و هر لحظه که نزولی بود بازار فروش فولاد با سرعت بیشتر و توافقی و در مقابل هر آنچه که نرخ ارز افزایش بود باازار هم رو به بالا اعلام میشد

رکورد افزایش قیمت مربوط میشد به ورق 3 و 4 و5 میل سیاه که عرض 1500 آن7000 تومان پیشنهاد میشد!

در مابقی ابعاد سیاه افزایش نرخ آنچنانی مشاهده نشد.در سایر محصولات روغنی و گالوانیزه روند معاملات محدود گزارش شد

 

 

 

روز پنجشنبه 28 آذرماه:

میلگرد سایر کارخانه ها: بدون تغییر

میلگرد ذوبی در کارخانه و بنگاه : بدون تغییر

تیرآهن ذوبی در کارخانه و بنگاه: بدون تغییر

انواع ورق سیاه: 50 الی 200 افزایش

قوطی پروفیل: 50 تومان کاهش

پروفیل زد: بدون تغییر

شمش فولادی : 60 الی 90 تومان افزایش

 

 

 

بازگشت