نرخ اهن آلات تا آخر هته چگونه خواهد بود ؟۱۳۹۸/۰۹/۲۴

باتوجه به نوسانات  دلارت در هفته گذشته بازار آهن آلات روند افزایشی به خود گرفت در حالی که تقا ضایی آنچنان برای خرید وجود نداشت دلالان بزرگ آهن تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا اوضاع  بازار را آشفته جلوه نمایند ولی با مدیرت بانک مرکزی و همکاری تجار این پیامد طولی نکشید که سقوط کرد وبازار به حالت قبلی خود برگشت ولی باز هم  نگرانی همچنان در میان تجار وتولید کنندگان آهن آلات وجود دارد واین نگرانی بخاطر کمبود تقا ضا  می باشد واین هم حل نخواهد شد مگر اینکه سیاست های دولت در بخش صنعت و مسکن تغییرات خاصی کند .

منبع خبر :آهن گستر آسیا

بازگشت