جدیدترین نرخ دلار،ارز،سکه وطلا دربازار۱۳۹۸/۰۶/۰۴

براساس اعلام اتحادیه طلاوجواهرقیمت انواع سکه وطلاافزایش یافت،برهمین اساس دربازارتهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدیددرقیمت4میلیون و70 هزار تومان وسکه تمام بهارآزادی طرح قدیم باقیمت4میلیون 50هزار و530هزارتومان معامله شد.

هرگرم طلای18عیارهم415هزارو530تومان ارزش گذاری شده است،ضمن آنکه دربازارهای جهانی نیز هراونس طلا1543دلارقیمت خورد.

نرخ هردلار درآمریکابرای روز دوشنبه 4شهریورماه 98بدون تغییر نسبت به روز گذشته 42هزار ریال قیمت خورد.همچنینهرپیوند انگلیس باکاهش قیمت روزگذشته 51هزارو560ریال وهریورو نیز46هزارو792ریال ارزش گذاری شد.

بازگشت