تحلیل و بررسی بازار فولاد مبارکه اصفهان در بهار 98۱۳۹۸/۰۳/20

بررسی بازار فولاد مبارکه اصفهان

بررسی و تحلیل بازار فولاد مبارکه اصفهان

گزارش منتشر شده از عملکرد ماهانه فولاد مبارکه اصفهان تا پایان اردیبهشت ماه نشان می دهد که این کارخانه موفق به تولید 1 میلیون و 397 هزار تن از انواع محصولات(شامل: 856 هزار تن ورق گرم و 260 هزار تن ورق سرد و 48 هزار تن ورق پوشش دار و 333 هزار تن سایر محصولات) شده است.

علاوه بر رشد در زمینه افزایش تولید، فولاد مبارکه اصفهان در افزایش فروش نیز موفق عمل کرده است و در 3 ماهه نخست سال جاری از فروش 1 میلیون و 228 هزار تنی انواع محصولات تولیدی(شامل: 812 هزار تن نورد گرم، 249 هزار تن نورد سرد، 43 هزار تن محصولات پوشش دار و 124 هزار تن محصولات دیگر) در مجموع به درآمدی بالغ بر 58 هزار و 285 میلیارد ریال دست یافته که این رقم با افزایش حدود 26 هزار میلیارد ریال نسبتبه مدت زمان مشابه در سال گذشته(که رقمی حدود 32 هزار و 313 میلیارد ریال بوده است) افزایش فروش و درآمد کارخانه را به خوبی نمایان می کند.

بررسی و تحلیل بازار فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان بر خلاف فروش محصولات گرم و سرد خود که در آن با رشد و افزایش رو به رو بوده در بحث فروش محصولات پوشش دار با افت کمی مواجه شده است. مطابق آمار ارائه شده فروش فولاد مبارکه اصفهان در سال 1397 حدود 1 میلیون و 257 هزار تن گزارش شده که سهم نورد گرم و سرد به ترتیب 750 و 240 هزار تن، سهم محصولات پوشش دار در حدود 50 هزار تن و فروش سایر محصولات(مانند تختال) حدود 217 هزار تن از این مقدار بوده است. 

شرکت فولاد مبارکه اصفهان تا پایان اردیبهشت ماه امسال به طور میانگین هر کیلوگرم ورق گرم را به مبلغ 4592 تومان، هر کیلوگرم ورق سرد را 5092 تومان و هر کیلوگرم محصولات پوشش دار خود را 9274 تومان قیمت گذاری کرده بود.

گزارش تحلیلگران بازار فولاد، تولید فولاد مبارکه اصفهان تا پایان  اردیبهشت ماه امسال را حدود 1 میلیون و 397 هزار تن نشان می دهد.

بررسی و تحلیل بازار فولاد مبارکه اصفهان
 

بازگشت