بهبود بازار مسکن در طرح جدیدی دولت ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

طبق گزارش واحد تحلیل آهن پرایس در خصوص بازار مسکن ، طرح جدید وزارت مسکن و شهرسازی با عنوان اقدام ملی تولید و عرضه مسکن از روز گذشته به صورت عملیاتی شروع شده است . بر اساس این طرح  وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است  امسال و سال آینده حدود 400 هزار واحد مسکونی را در کشور احداث نماید .

طبق این طرح قرار است تمامی این واحد ها به اقشار کم درآمد و متوسط و ضعیف جامعه تعلق گیرد . در این طرح سهم شهر های جدید 200 هزار واحد مسکونی است.  در این طرح بنیاد مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران متولی ساخت 100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده در شهر هایی که زیر 25 هزار نفر جمعیت دارند می باشد .

بهبود بازار مسکن در طرح جدیدی دولت

این طرح جدید دولت بر مبنای سیاست مشارکتی در ساخت و ایجاد مسکن، جهت رونق بازار مسکن عملیاتی شده است. در این طرح بر اساس یک قرارداد مشارکتی  دولت موظف است به عنوان تأمین کننده زمین عمل نموده و بخش خصوصی نیز به عنوان سرمایه گذار و تأمین کننده منابع مالی عمل نماید .

 طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی با آغاز این طرح 1.1 میلیون واحد مسکونی به کشور تحویل داده خواهد شد. در این طرح 500 واحد مسکن نیمه ساز تکمیل خواهد شد و 400 هزار واحد مسکونی جدید در قالب طرح اقدام ملی ساخته خواهد شد .همچنین در این طرح 200 هزار واحد مسکونی روستایی نیز تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید .

راهکار جدید دولت در  بازار مسکن برای خانه دار کردن اقشار متوسط و ضعیف جامعه

وزیر راه شهرسازی حدود 5 ماه پیش اولین  وعده ها را در این زمینه به مردم ایران داده است و حالا بعد از گذشت 5 ماه این طرح عملیاتی شده است . نکته قابل توجه در این طرح این است که در این طرح با طرح مسکن مهر تفاوت دارد. در مسکن مهر دولت به شرکت های عمران شهری مجوز ساخت و ساز داده است اما در این طرح دولت از  ظرفیت های بنیاد مسکن استفاده خواهد کرد .

بهبود بازار مسکن در طرح جدیدی دولت

این طرح نیز به مانند طرح مسکن مهر از زمین رایگان استفاده خواهد کرد و ما شاهد این خواهیم بود که ساخت و ساز ها در زمین های اطراف و یا دور از شهر ها اجرا خواهد شد .باید دید با اجرای این طرح آیا بازار مسکن از رکود فعلی خود خارج خواهد شد یا خیر . 

بازگشت