تحریم ایران؛ اثر خنثی بر بازارهای جهانی؟۱۳۹۸/۰۲/۲۴

ایران سال گذشته نیز با کاهش صادرات فولاد رو به رو شده است که کاهش صادرات به دلیل کاهش حضور شرکت های بخش خصوصی اتقاق افتاده اما تاثیر چندانی روی بازار بر جا نگذاشته است. در این باره کیوان جعفری طهرانی معتقد است تحریم آمریکا در این حوزه بیشتر به صورت یک تهدید است و اجرایی شدن آن زمان می برد و البته بسیار سخت قابل اجرا است؛ چرا که لزوما همه کشورهای هدف صادرات فلزات ایران حافظان منافع آمریکا نیستند. این کارشناس بین المللی حوزه سنگ آهن و فولاد با بیان اینکه بر اساس نسبت صادرات بر تولید ایران، صادرات بالغ بر 15 میلیون تنی در افق 1404 متحمل خواهد بود؛ گفت: براساس نسبت صادرات بر تولید جهانی، صادرات 11/2 میلیون تن برای ایران در این افق محتمل تر خواهد بود.

همچنین حداکثر صادرات به طور بالقوه 10/5 میلیون تن برآورده می شود، اما براساس چشم انداز برنامه ریزی شده و براساس طرح جامع فولاد، ایران باید 20 میلیون تن در افق 2025 صادرات داشته باشد تا شاهد مازاد عرضه در داخل کشور نباشیم. البته تاثیر تحریم های جدید آمریکا بر تولید و صادرات فولاد ایران به احتمال زیاد بر صادرات فولاد ایران تاثیرگذار خواهد بود، اما شرکت های فولادی و تجار به دنبال بازارهای جدید هستند و در این زمینه موفق هم خواهند بود؛ بنابراین تحریم های جدید را جدی نخواهم گرفت.

http://تحریم ایران

http://www.ahangostarasia.ir

بازگشت