فراخوان انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران۱۳۹۸/۰۲/۲۲

 

نظر به نزدیکی زمان برگزاری کمیته های برنامه ریزی در سازمان ملی استاندارد، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از کلیه شرکت ها و فعالان جامعه فولاد کشور خواسته تا هر چه سریعتر عناوین و موضوعات استانداردی مورد نیاز خود را با ذکر مرجع و اولویت آن به انجمن اعلام نموده تا مراحل ثبت آن در سامانه استاندارد صورت پذیرد.

http://www.ahangostarasia.ir

بازگشت