رشد 18 درصدی فروش گالوانیزه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

♦رشد 18 درصدی فروش گالوانیزه

 گروه صنایع معدنی /فولاد:- نرخ فروش محصولات شرکت نسبت به مهرماه بیش از 18 درصد رشد را نشان میدهد و در این ماه ، فولاد گالوانیزه به ازای هرتن 69 میلیون و 288 هزار ریال به فروش رسیده است.

 

شرکت فولاد امیر کبیر کاشان در ماه گذشته ، عملکرد مطلوب فراتر از انتظار را از خود را نشان داد .

 

مقادیر فروش شرکت در ماه گذشته به بیش از 18 هزار تن رسید که نسبت به مهرماه بیش از 80 درصد افزایش را نشان می دهد . تا به این ترتیب ، جمع مقادیر فروش محصول اصلی شرکت یعنی فولاد گالوانیزه از ابتدای سال تا پایان آبان ماه به بیش از 115 هزار و 637 تن برسد.

 

این در حالی است که مقادیر فروش مدت زمان مشابه سال گذشته ، 97 هزار و 459 تن بوده است.

 

                     فولاد امیرکبیر کاشان(فجر)                                                                   دوره گزارش: آبان 97         
محصول مقدار فروش(تن) نرخ فروش (میلیون ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال) درصد تغییر نرخ نسبت به ماه قبل میانگین نرخ فروش از ابتدای سال مالی(میلیون ریال)
محصولات گالوانیزه 18،542 69،28 1،284،740 18.3%+ 48،22

♦ جمع درآمدهای عملیاتی شرکت تا پایان آبان ماه به بیش از 6 هزار و 21 میلیارد رسیده است.

yeswww.ahangostarasia.ir 

 

بازگشت