افزایش مصرف فولاد در هند۱۳۹۷/۱۰/۱۳

توسعه زیزر ساخت ها ، مصرف فولاد در هند را افزایش مکی دهد.

دنیای معدن :مصرف فولاد هند در سال 2019 رشد 7 درصدی خواهد داشت .دلیل این امر توسعه برنامه های

زیر ساختی آن کشور عنوان شده است.

به گزارش دنیای معدن ،به نقل از وبسایت mydigitalfc.comبه دلیل تمرکز دولت هند بربخش

 زیر ساخت  ها ، پیش بینی می شود که مصرف داخلی  فولاد این  کشور درسال مالی 2019

شاهد رشد 7 درصدی بوده و این روند در سال 2020نیز ادامه یابد.

تمرکز دولت بر زیر ساخت ها  به ویژه در بخش ها مسکن  انتقال  برق و راه آهن در بودجه

2019-2018در میان مدت رشد مصرف داخلی فولادرا به دنبال خواهد داشت وانتظار می رود

این روند تا سال 2020  نیز این روند ادامه یابد.

به علت افزایش  تهدید های ناشی از واردات با قیمت پایین تر و مهار رشد صادرات به دلیل افزایش

تنش های تجاری در جهان ، رشد تولید فولاد این کشور در سال 2019با افزایش جزئی بین 2.5 تا

3 درصد باقی خواهد ماند .

 علاوه بر این تعدیل تقاضای فولاد چین و نگرانی های مازاد عرضه را می توان از چالش های

 پیش روی فولاد سازی هند در آینده نزدیک عنوان کرد.

 منبع :دنیای معدن

تماس با ما:

تلگرام:ahangostarasia@

اینستاگرام:ahangostarasia

 

 

بازگشت