نهادهای تولید در صنعت فلزات و فولاد۱۳۹۷/۱۰/۰۸

 

مهندس علی حسین زاویه دبیر انجمن صنفی کار فرمایی صنعت مواد نسوز

سابقه تولید آهن در چند هزار سال پیش در ایران ، احداث کوره بلند و رسیدن از ظرفیت 600 تن به 250هزار تن در سال و دریافت عنوان یازدههمین کشور تولید کننده فو لاد در جهان هیچ کدام اتفاقی نبوده و قطعا اراده ای ملی حامی این حرکت  بوده است.

هم اکنون صنعت تولید فلزات در ایران و در راس آن فولاد حدود 33 درصد از سود بازار سرمایه کشور را پوشش می دهد .توجه به ارقام فوق هم مسوولیت صیانت از شرایط موجود را گوشزد می کند و هم به فعالان این بخش هشدار می دهد که اگر آهنگ رشد در این بخش و زنجیره آن متوازن نباشد ، چالش های بزرگی در اقتصاد پیش روی آرمان خواهان کشور ،رشد اقتصد و توسعه اجتماعی  حاصل از نشاط در فضای کسب و کار نمایان خواهد شد .چشم انداز باید به دور از جاه طلبی با تکیه بر سرمایه های اجتماعی کشور و توازن در رشد و تعمیق خود اتکایی زنجیره تامین نهاد ه های تولید فولاد باشد. راههای مراقبت از تمامی بنگاههای تامین نهاده ها باید در چشم انداز به وضوح با تعریف ماموریت هر کدام از آنهادیده شود . بی توجهی به رشد آحاد این زنجیره در معرض خطر قرار دادن این رشته صنعت است که می تواند ظاهری فربه و ثروت ساز برای کشور به خود بگیرد  ، ولی عملا آسیب پذیر باشد  ذکر واقعه ای برای توجه دادن عزیزان نگران برای تدوین چشم انداز اجرایی و جامع و مانع، خالی از لطف نیست .در یکی از واحد های اثر گذار بارها تولید کنند گان نسوز کشو از سوی مدیران  بالایی تذکر دریافت کردند که اگر به شرایط ما تن در ندهید ما با امکانات خود ؛نسوز مورد نیاز را از خارج وارد خواهیم کرد

البته صنعت نسوز به قولی؛ چراغ خاموش به جایی رسیده کاه 95 درصد از نیاز صنایع فلزی کشور را تامین می کند . ولی باید مراقب بود که چشم انداز به نحوی ترسیم و ثبت شود که اجرایی باشد وفارغ از هرگونه گرایش ، خود اتکایی و درون زا کردن تکنولوژی و بومی سازی را مستمر توسعه و تعمیق بخشد. چشم انداز باید منادی اقتدا به قانون حمایت از تولید داخلی ، به اصوا اقتصاد مقاومتی و آرمان تولید ثروت با حمایت از تولید کنندگان نهاده های تولید در صنعت فلزات  فولاد درتمام ظروف زمانی و مکانی باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

تماس با ما:

تلگرام:ahangostarasia@

اینستاگرام:ahangostarasaia

بازگشت