دلار های خانگی به بازار بر می گردند۱۳۹۷/۱۰/۰۳

دلارها خانگی به بازار بر می گردند؟

یک کارشنلس اقتصادی با بیان اینکه بخشی از ارزهای خانگی با تثبیت قیمت به بازار بر می گردند گفت : اگر دولت بتواند دلار را در یک دوره پنج ماهه روی قیمت های 8000 یا 9000 تومان تثبیت کند اتوماتیک وار بخشی از این دلارها به بازار بر می گردد.

«عباسی علوی راد» در گفت و گویی با اشاره به نقش ارزها خانگی در تشدید تورم ، اظهار کرد:ارزهای خانگی در صورتی باعث تشدید تورم می شوند که در افزایش قیمت دلار نقش داشته باشند.

وی با بیان اینکه تا کنون رقم دقیقی از میزان ارزهای خانگی بدست نیامده است ،افزود:اگر در خانه ماندن ارزها ، کشوررا با کمبود پول خارجی مواجه کند ودر نهایت به افزایش قیمت دلار و اجناس خارجی منتهی شود تشدید تورم را تجربه می کنیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که نگهداری ارز در خانه ها با توجه به شرایط تحریمی کشور و کاهش صادرات نفت نتیجه خوبی در پی ندارد ، گفت: این اقدام به تضعیف پول ملی  و آفتی برای توصعه اقتصادی است.

علوی راد به بخشنامه سپرده گذاری ارزی 92 اشاره و تصریح کرد:در این بخشنامه بانک ها ملزم شدند از مردم سپرده ارزی بگیرند و سود آن را به دلار پرداخت کنند .وی با بیان اینکه پرداخت سود سپرده ها به ریال زمینه ایجاد بی اعتمادی مرم به نظام بانکی را فراهم کرده است ، خاطرنشان کرد : تنها راه برون رفت از این مشکل بر گشت اعتماد مردم است که در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

علوی راد در پایان گفت :به دلیل اینکه مردم دلار هایشان را با قیمت های متفاوتی خریداری کردند در صورت تثبیت قیمت آن ،دلار های زیادی از حالت دارایی خارج می شود.

منبع : تی نیوز

تماس با ما:

تلگرام:ahangostarasia@

اینستاگرام:ahangostarasia

بازگشت