فضای نمایشگاهی برای تعامل فعالان فولاد۱۳۹۷/۰۹/۱۳

در نهمین همایش چشم انداز صنعت فولاد ومعدن ایران با نگاهی به بازار،مطابق روال هشت سال قبل نمایشگاه جانبی نیز برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیر خانه این همایش ،به ازای هر 12 متر غرفه یک نفر غرفه دار و یک نفر شرکت کننده ، امکان حضور در همایش را به صورت

رایگان خواهد داشت .

در نمایشگاه جانبی نهمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران بانگاهی به بازار پیش بینی میشود صدها نفر بازدید کننده از غرفه های نمایشگاهی

بازدید کنند تا علاوه بر بهره بردن از نمایشگاه ،در صورت نیاز از خدمات و محصولات ارایه شده توسط شرکت های حاضر در نمایشگاه بهره ببرند..

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

بازگشت