شرایط اخذ نمایندگی

شرکت آهن گستر آسیا از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت همکاری دعوت به عمل می آورد.

انواع نمایندگی:

الف) نمایندگی در جه 1

ب) نمایندگی درجه 2

ج) دفتر فروش

 

نمایندگی درجه 1: به استان ها و شهرستان هایی اغطاء می شود که فاقد نمایندگی در محل مورد نظر باشد. و بتوانند نظرات شرکت را در خصوص خرید و فروش محصولات جلب نماید و این امر متوط به میزان سرمایه گذاری ایشان در معاملات و میزان سود 6 ماهه آن نمایندگی در آن استان و یا شهر می باشد. این نمایندگی به کسانی اعطاء می شود که حداقل مدرک لیسانس داشته باشد و کسانی که داری مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی باشند از الویت برخوردارند و نمایندگی انحصاری خواهد بود و نمایندگی درجه 2 و دفتر فروش زیر شاخه ای از آن خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تجربه کاری در زمینه خرید یا فروش آهن آلات دارند و یا وثیقه ملکی معتبر و یا پروانه کسب داشته باشند می توانند بدون مدرک لیسانس نیز در خواست نمایندگی نمایند.

 

درخواست کننده یا نمایندگی باید بتواند در طول یک ماه اول درخواست نمایندگی حداقل به ارزش 500 میلیون تومان فروش محصولات داشته باشد.

 

نماینده باید یک دفتر فروش داشته باشد و باید تمام فروش ها را زیر نظر شرکت انجام دهد. نماینده جهت تبدیل به نماینده درجه یک باید سند ملکی که با توافق نماینده شرکت انجام میگیرد در رهن شرکت گذارد.

 

نماینده به میزان 75 درصد از سود فروش را از شرکت مطالبه می نماید و این سود بعد از اتمام تمامی مراحل فروش به حساب نماینده واریز می گردد و از میزان سهم یاد شده 5 درصد فروش را به حساب بخش تبلیغات شرکت واریز می گردد.

 

نماینده موظف است هزینه های دریافت نمایندگی را که از طرف شرکت اعلام می گردد بپردازد.

نماینده موظف به امانت داری و حسن انجام کار نسبت به شرکت می باشد.

نماینده باید حداقل به میزان یک میلیارد ريال آورده نقدی و یا وثیقه ملکی داشته باشد.

نماینده درجه یک به عنوان یکی از اعضای شرکت محسوب می شود که در جلسات و تصمیمات کلی شرکت حضور می یابد.

شرکت می تواند در صورتی که فروش سالیانه نماینده از میزان یک میلیارد و دویست میلیون تومان کمتر باشد نمایندگی را لغو و یا به درجه 2 تنزل نماید.

نماینده درجه 2: به شهرستان ها و استان هایی اعطا می گردد که فعالیت در زمینه آهن آلات را داشته باشد و در مدت 3 ماه که از درخواست آن ها جهت اخذ نمایندگی گذشته بتواند حداقل 150 تن آهن الات را از شرکت گرفته باشد. و با فروش بیشتر می توانند در طول مدت همکاری به نمایندگی درجه 1 تبدیل شوند.

 

نماینده باید انتظارات شرکت را در خرید و فروش بر آورده نماید و زیر نظر نماینده درجه یک خواهد بود و به میزان 45 درصد از سود فروش را دریافت خواهد نمود. و تمامی خرید و فروش ها زیر نظر شرکت انجام خواهد داد.

نماینده باید سند ملکی به ارزش محصولات برده شده را در اختیار شرکت بگذارد.

نماینده موظف است هزینه اخذ نمایندگی از طرف شرکت که در این مدت سه ماهه مطالبه می گردد را بپردازد و خود نیز دارای دفتر فروش باشد.

 

دفتر فروش: به استان ها و شهرستان هایی اعطا می گردد که دارای نماینده درجه 1 و درجه 2 نباشد و کلیه خرید و فروشهایی که انجام میگیرد زیر نظر شرکت خواهد بود و کلیه هزینه های مطالبه شده از شرکت را پرداخت می نماید و اگر در این مدت درخواست توانست به میزان سه ظرفیت آهن آلات بفروشد به عنوان دفتر فروش شرکت فعالیت خواهد نمود و باید به میزان 700 میلیون ريال وثیقه ملکی داشته باشد.

 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

جهت اخذ نمایندگی فعال فرم زیر را تکمیل و ارسال نماییدکد امنیتی را وارد کنید: captcha